TERENSKA NASTAVA MOSLAVINA 15.-16.1.2020.
Zagreb, 20.1.2020. izradio Danijel Carev
Studenti treće godine Sveučilišta Libertas zajedno sa Erasmus studentima iz Španjolske i
Portugala u sklopu nastavnih aktivnosti iz programa turističkog menadžmenta, predmeta:
Promocija u turizmu, Upravljanje hotelom i kontroling i Menadžment turističke destinacije,
akademske godine 2019-20., prisustvovali su dvodnevnoj terenskoj nastavi u destinaciji
Moslavina (Čazma, Ivanić-Grad i Popovača). Tom prilikom razgledali su turističke atrakcije te
sudjelovali u izradi paket aranžmana za unapređenje ponude sa aspekta razvoja destinacije i
strategije promocije. Sama posjeta predstavlja okosnicu za izradu stručnih članaka koji će se
prezentirati na Znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma u Centru Vimal
Akademije u ovoj godini.

Comments are disabled.