RRT: Znanstvene monografije 

“PROGRAM RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U MEĐIMURJU”

MARKO JURAKIĆ, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam, Brežice, Slovenija
BARBARA PAVLAKOVIČ FARRELL, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam, Brežice, Slovenija
MARINA BARKIĐIJA SOTOŠEK, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
RUDI GRULA, Turistička zajednica Međimurske županije, Hrvatska
MARKO KOŠČAK, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam, Brežice, Slovenija

Sažetak:
Monografija Program održivog razvoja Međimurja ilustrira regionalno područje održivog razvoja Međimurja. Održiv razvoj najvažnija je okosnica današnje ekonomije, društveno neizbježna u suvremeno doba u kojem ubrzanje klimatskih promjena zahtijeva da pojedinac da svoj doprinos usporavanju. U ovoj monografiji autori obrađuju specifičan dio održivog ekonomskog razvoja međimurske regije koji se odnosi na turistički razvoj destinacije. Primjeri ostalih hrvatskih županija pokazuju kako razvoj turističke destinacije često prate negativne eksternalije u vidu otpada, zagađenja i prenapučenosti. Slijedeći primjere dobre prakse i fokusirajući se na regiju, autori ove monografije zauzimaju se za holistički pristup koji obuhvaća kulturni, povijesni, enoagronomski, ekološki pristup razvoju kako regije i općine, tako i usmjeravanju i učenju mlađih generacija ka istome. Značaj održivosti turizma neizostavan je aspekt suvremenog holističkog pristupa ekonomskog razvoja male otvorene i rastuće ekonomije, odnosno regije na kojoj se zasniva. Svrha ove monografije ogleda se u pružanju smjernica za buduće spoznaje u obliku lokalnih, regionalnih pa i nacionalnih ekonomskih politika kojima bi se putem analize trenutnog stanja dale preporuke za buduća djelovanja. Ciljna skupina ove monografije, osim znanstvenika i stručnjaka, su razni imatelji interesa, kako javni tako i privatni, koji imaju za cilj djelovanja u području održivog turističkog razvoja kako Međimurja, tako i drugih regija. Zainteresirani pojedinci mogu je koristiti za dobivanje pregleda održive turističke ponude i njene strateške usmjerenosti, znanstvenici i stručnjaci za identificiranje istraživačkih područja, a poduzetnici za usklađivanje svog rada sa strateškim prioritetima Međimurske županije.

“PROGRAM RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U SISKU I PETRINJI”

MARKO KOŠČAK, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija
BARBARA PAVLAKOVIČ, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija
INGRID PADJEN ĐURIĆ, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska
MARKO JURAKIĆ, Vimal Akademija – Udruga za razvoj ljudskih potencijala, Moslavačka Slatina, Hrvatska

Sažetak:
Monografija „Program razvoja održivog turizma u Sisku i Petrinji“ rezultat je projekta kojim želimo potaknuti obnovu ruralnoga i urbanoga turizma na potresom oštećenom području  hrvatske regije Sisačko-moslavačka županija. Sisačko-moslavačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i ima vrlo povoljan položaj između Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa svojim prirodnim bogatstvima ima velik potencijal razvoja turizma i, još više, održivog turizma. Sisak kao kulturno središte pruža mogućnosti industrijskog i urbanog turizma, dok Petrinja pruža mogućnost aktivnosti u prirodi te upoznavanje baštine i tradicije (na primjer lončarstva). Odlična atrakcija održivoga turizma je i priroda parka Lonjsko polje. Mentori i studenti prve godine postdiplomskog programa na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru (Slovenija) uz sudjelovanje lokalnog stanovništva suočili su se sa strateškim izazovom razvoja turizma. Nakon analize stanja, pripremili su viziju razvoja, utvrdili prioritetna područja rada, definirali mjere i pokazatelje te način njihova praćenja. Akcijski plan temelji se na teoriji razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, predstavljenoj na početku ove monografije.

“PROGRAM RAZVOJA ZA ODRŽIVI RURALNI TURIZAM U MOSLAVINI”

BARBARA PAVLAKOVIČ, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija, e-mail: barbara.pavlakovic@um.si
MARKO JURAKIĆ, Vimal akademija – Udruga za razvoj ljudskih potencijala, Moslavačka Slatina, Popovača, Hrvatska, e-mail: vimalakademija@gmail.com
MARKO KOŠČAK, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija, e-mail: marko.koscak@um.si

Sažetak:
Znanstvena monografija Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini rezultat je projekta kojim želimo potaknuti održivi ruralni turizam na širem teritoriju hrvatske regije Moslavine. Moslavina je pozicionirana u središnjoj Hrvatskoj i ima vrlo pogodan položaj između Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa svojim prirodnim bogatstvima ima veliki potencijal razvoja turizma i, još više, održivog turizma. Mnoštvo obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ovi) koja imaju turističku ponudu odlična su atrakcija za održivi turizam, kao i priroda parka Lonjsko polje i Moslavačka gora. Mentori i studenti prve godine postdiplomskog programa Turizam na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru (Slovenija) uz sudjelovanje lokalnog stanovništva suočili su se sa strateškim izazovom razvoja turizma. Nakon analize stanja, pripremili su viziju razvoja, utvrdili prioritetna područja rada, definirali mjere i pokazatelje te način praćenja istih. Sam akcijski plan temelji se na teoriji razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, predstavljenoj na početku ove monografije.

U sklopu Međunarodne znanstveno stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT2020 u četvrtak 3. rujna 2020. godine na Fakultetu za turizam u Brežicama službeno je predstavljena znanstvena monografija “Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini” čiji su urednici Barbara Pavlakovič (Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice), Marko Jurakić, (Vimal akademija – Udruga za razvoj ljudskih potencijala, Moslavačka Slatina) i Marko Koščak (Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice), a izdavači Univerzitet u Mariboru, Vimal akademija i LAG Moslavina. Nakon službenog predstavljanja monografija je predstavljena gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina partnerima Konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT2020.

Znanstvena monografija “Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini” rezultat je projekta kojim se želi potaknuti održivi ruralni turizam na širem teritoriju hrvatske regije Moslavine.

Ova znanstvena monografija predstavlja vrijedan znanstveni i stručni prilog svima koji su na bilo koji način uključeni ili se namjeravaju uključiti u održivi ruralni turizam, te onima koji se bave donošenjem strateških odluka koje se tiču održivog razvoja ruralnog turizma, općenito. Važno je istaknuti i činjenicu da ovakav tip monografije u kojoj postoji istraživačka sinergija između studenata i njihovih profesora na primjeru regije Moslavine predstavlja jedinstven didaktički primjer izrade monografije koja, u tom smislu, može poslužiti kao poticaj istovrsnim proučavanjima ostalih hrvatskih regija.
 (Dr. sc. SANDRA KANTAR, prof. v. š. – izvod iz recenzije)