Suradnici 

Lidija Ljubičić – predsjednica Vimal Akademije i voditeljica sektora kulture

Put glazbe je njezin put, a flauta njen instrument.

Započela je svirati flautu u dvanaestoj godini uz prof. Nevenku Preiss. Njezin “spoj” sa flautom ju je odveo na Muzičku akademiju u Zagrebu na kojoj je diplomirala u klasi prof. Vesne Košir i magistrirala u klasi doc. Renate Penezić.

Lidija aktivno koncertira i surađuje sa brojnim glazbenicima, a kao solistica nastupala je uz Zagrebačku filharmoniju te nekoliko puta uz Zagrebačke soliste. Uz brojne nagrade na državnim natjecanjima, Lidija je dobitnica Nagrade «Darko Lukić» na 36. tribini mladih glazbenih umjetnika, Rektorove Nagrade i Nagrade Grada Samobora za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog skladatelja na 29. Samoborskim glazbenim jesenima.

Svoju zaljubljenost u flautu i glazbu uspješno prenosi na svoje učenike koje podučava, koji su također dobitnici brojnih nagrada među kojima su i nekoliko Oscara znanja.

Pored obrazovanja na Muzičkoj akademiji, Lidija je završila zvukoterapiju u Peter Hesss Akademiji i svoje znanje u tom području neprestano produbljuje daljnjim edukacijama. Očarana snagama zvuka ona predano izvodi zvučne masaže, kreira zvučne kupke (gong kupke), te izvodi zvučne radionice za djecu.

Glavna vodilja u njezinom pristupu je prirodnost i autentičnost izričaja koju pokušava zadržati i isprovocirati u svakom, te time probuditi mir i veselje.

Marko Jurakić – voditelj sektora razvoja i visokog obrazovanja

Tragajući prije svega za vlastitim putem  promjena i unapređivanja kvalitete života, svoj životni i radni vijek posvetio je izučavanju i unapređenju odnosa među ljudima.  Pored redovnog učenja i usavršavanja na polju društvenih znanosti prolazio je mnoge edukacije za poboljšanje kvalitete života, na fizičkoj, emotivnoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Svoja učenja i iskustva stečena na polju holističkog pristupa životu dijeli sa polaznicima kao predavač i kao terapeut u više zemalja. Svoju doktorsku disertaciju posvetio je razvoju holizma i podršci otvaranja novih puteva u poslovnom i obiteljskom životu.

Od 2019. godine obnaša funkciju predsjednika organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma (RRT).

Hrvoje Hudoletnjak – voditelj sektora obrazovanja odraslih

Diplomu iz hotelskog menadžmenta upotpunjuje praktičnim iskustvom tijekom 14 godina rada u nekoliko hotelskih kuća, najviše na poslovima prodaje i marketinga. Dobitnik je nekoliko nagrada unutar struke među kojima i priznanje od HTZ-a i Ministarstva turizma RH za djelatnika godine u kategoriji djelatnik prodaje i marketinga u turizmu 2011. godine. Nakon završenog pedagoško-psihološkog usavršavanja radi povremeno kao predavač marketinga i prodaje te na taj način prenosi svoje iskustvo. Afinitet prema edukaciji dolazi u potpunosti do izražaja aktivnim djelovanjem u ustanovi za obrazovanje odraslih Holistika centar cjeloživotnog učenja.

Tatjana Jelaković – voditeljica sektora marketinga

“Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu” Mahatma Gandhi

Vođena Gandhijevom izrekom nastoji živjeti svjestan život, raditi na sebi i na odnosima sa ljudima oko sebe. Voli prirodu, duge šetnje, planinarenje, jahanje, putovanja, yogu, meditaciju, čitanje… Majka je jednog djeteta. Inače po struci diplomirani ekonomist sa desetogodišnjim iskustvom u prodaji i marketingu. Svoje znanje i iskustvo rado koristi za promicanje vrijednosti koje čine svijet boljim mjestom za sve ljude.

Petra Grabušić

Petra Grabušić, diplomirani ekonomist. Dodatno se obrazovala u području HR management-a na poslovnoj akademiji u Zagrebu. Stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini. Certificirala se kao SDI  facilitator. Predavač je iz područja upravljanja ljudskim potencijalima te leadership-a i management-a na nekoliko poslovnih škola. Devet godina radila je kao voditeljica ljudskih resursa u proizvodnoj tvrtki Valoviti papir Dunapack, potom kao regionalna voditeljica ljudskih resursa KIA Motors Adria Group-e, a danas je voditeljica HR odjela Fortuna grupe. Ujedno je i vlasnica tvrtke za poslovno savjetovanje.

Diana-Svjetlana Lendvaj
Još od srednje pedagoške škole u svijetu je odgoja i obrazovanja u kojem je provela i najveći dio radnog vijeka. Najbolje rezultate je postizala u slobodnijim oblicima rada s djecom u sklopu Robotičko-informatičkog kluba u Popovači, čiji su članovi redovito među najuspješnijim sudionicima županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja u području robotike, informatike, automatike i inovacija. Posebno valja istaknuti njezino vođenje hrvatske osnovnoškolske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u robotici, kategorija Cospace Rescue 2016., koja se vratila sa zlatnom medaljom osvojenom u superfinalu protiv srednjoškolaca iz Singapura.
Marsela Alić
Nakon jezične gimnazije završila je studij germanistike i fonetike u Zagrebu, a dio studija provela je na sveučilištu u Grazu.  Redovito prevodi s njemačkoga na hrvatski jezik i obratno, a osim prevođenja, u slobodno vrijeme uči jezike (talijanski, nizozemski i mađarski). Apsolventica je studija arheologije te voli planinariti i istraživati pećine.
15 godina poučava njemački jezik raznim dobnim skupinama, a tijekom tog razdoblja stekla je vrijedno iskustvo u podučavanju njemačkog jezika učenicima i odraslima. Osim rada u školama stranih jezika, stekla je vrijedno iskustvo radeći u sektoru turizma i novinarstvu, a to je iskustvo doprinijelo boljem upoznavanju različitih vrsta i načina komunikacija u različitim okruženjima te boljem odgovaranju na različite potrebe polaznika jezičnih tečaja i radionica. Sve navedeno doprinijelo je tome da jezične radionice imaju prije svega poučan, ali istovremeno zabavan i interaktivan karakter te da obuhvaćaju široki krug tema kako bi zadovoljile potrebe svih polaznika.
Danijel Carev
Dugogodišnje iskustvo izvođenja nastave na kolegijima koji pokrivaju područje ekonomije. To su predmeti koji uključuju između ostalog marketing, hotelski marketing i prodaju, promociju u turizmu, poslovnu komunikaciju i kulturu na preddiplomskom stručnom studiju, te odnosi s javnošću u turizmu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju.
Osim iskustva u obrazovanju, poslovno iskustvo proteže se na više od 15 godina rada na poslovima prodaje i marketinga za turističke tvrtke i hotele na području Hrvatske i šire. Takvo iskustvo pomoglo je u kreiranju više različitih kurikuluma sa fokusom na unapređenje studentskog učenja i savladavanja gradiva. Osim toga, jednu od svojih prednosti ističe svestranost. Što znači kako ima sposobnosti poučavanja i fleksibilnost da svoje vještine koristi kako bi unaprijedio ukupno iskustvo poučavanja.
Sanja Franc

Zaposlena je kao docent je na Katedri za međunarodnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je ujedno i stekla titulu doktorice znanosti. Bavi se nastavnom i znanstvenom djelatnošću, kao i stručnim aktivnostima. Objavila je više od 100 znanstvenih i stručnih radova, uključujući 15 knjiga u koautorstvu. Članica je radnih odbora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, članica je organizacijskog ili programskog odbora više međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija te je ujedno aktivna članica uredništva međunarodnih znanstvenih časopisa i redovito obavlja ulogu recenzenta domaćih i inozemnih publikacija. Iskustvo u znanstvenom i stručnom radu rezultat je njezina sudjelovanja u više nacionalnih strateških projekata te različitim stručnim i znanstvenim, domaćim i međunarodnim multidisciplinarnim projektima.

Petra Barišić

Petra Barišić je duša u potrazi za vječnom istinom, trostruka majka, jogina, bhaktina i znanstvenica. Docentica je na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje svake godina svoje znanje prenosi i podučava preko 600 studenata. Petra je magistrirala i  doktorirala na matičnom fakultetu. Doktorski rad obranila je na temu „Utjecaj društvenih medija na proces odabira turističke destinacije“. Stoga njezini znanstveni interesi uključuju društvene medije u turizmu, turistički marketing, ponašanje potrošača u turizmu te održivost turizma. Njena nastavna aktivnost uključuje kolegije Turizam, Promociju u turizmu, Menadžment zračnog prometa, Prometnu politiku u turizmu, Istraživanje turističkih tržišta i druge. Dodatno se usavršavala putem brojnih znanstvenih i stručnih edukacija i programa te je predavala na mnogobrojnim inozemnim sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama, Urugvaju, Sjevernoj Makedoniji, Južnoj Koreji i drugdje. Autorica je velikog broja znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u knjizi, urednica je i recenzentica međunarodnih znanstvenih časopisa, suradnica na većem broju znanstvenih i stručnih projekata, članica akreditacijskih tijela te organizatorica međunarodnih konferencija.

Martina Tripković

Martina Tripković, profesor engleskog i talijanskog jezika i književnosti; Sveučilišna specijalistica iz odnosa s javnošću. Sudjelovala je u brojnima edukacijama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Bila je stipendistica međunarodnog start-up programa iz područja kulturnog turizma. Predaje engleski i talijanski jezik. Sudjelovala je u organizaciji kulturnih večeri iz područja stranih jezika.

Helena Zentner

Helena Zentner doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je prethodno završila i poslijediplomski studij MBA Poslovno upravljanje. Osim formalnog obrazovanja pohađala je više od 100 stručnih tečajeva i seminara za poslovni i osobni razvoj. Nakon višegodišnje dinamične menadžerske karijere u korporacijama i manjim tvrtkama, već niz godina vodi vlastitu konzultantsku tvrtku Zenadian te je kao ekspert sudjelovala u nekoliko stotina inovativnih projekata, pretežito vezanih uz digitalne tehnologije. Pored toga, vodi i projekt Sentiana – jedinstveni prostor za privatne i poslovne evente, na svom eko imanju na jednom od svetojanskih brežuljaka kraj Jastrebarskog, kojeg je realizirala prema vlastitim nacrtima. Privatno, iznimno je zanima osobni razvoj te istražuje umijeće življenja i ostvarenja punih životnih potencijala.