Ustanova Holistika Centar cjeloživotnog učenja


PROGRAMI

PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA / ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

* Trajanje obrazovanja: 350 sati (uključuje ONLINE teorijsku nastavu, praktičnu nastavu/vježbe i samostalne aktivnosti polaznika)
* Početak/mjesto izvođenja: listopad 2023. – prijave u tijeku!
* Uvjeti za upis: završena 4.-godišnja srednja škola
* Sufinanciran 100% kroz sustav vaučera HZZ-a u iznosu od 751,61 € (5.663,00 Kn)!!!

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 • planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 • odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 • osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 • sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 • upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 • sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 • identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 • sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 • provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

ISKORISTI PRILIKU – ZATRAŽI PONUDU!

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA

* Trajanje obrazovanja: 350 sati (uključuje teorijsku nastavu, praktičnu nastavu/vježbe i samostalne aktivnosti polaznika)
* Mjesto izvođenja: Sisak i Zagreb – prijave za rujan/listopad 2023. u tijeku!
* Uvjeti za upis: završena 4.-godišnja srednja škola
* Sufinanciran 100% kroz sustav vaučera HZZ-a u iznosu od 767,27 € (5.781,00 Kn)!!!  

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha i kalkulacije po nalogu, te obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama, izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

ISKORISTI PRILIKU – ZATRAŽI PONUDU!

PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJE INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE

* Trajanje obrazovanja: 225 sati (uključuje teorijsku nastavu, praktičnu nastavu/vježbe i samostalne aktivnosti polaznika)
* Početak/način izvođenja: 2. listopada 2023., ONLINE – prijave u tijeku!
* Sufinanciran 100% kroz sustav vaučera HZZ-a u iznosu od 544,83 € (4.105,00 Kn)!!!

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
 • odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
 • pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
 • izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 • pratiti učinak oglašavanja
 • stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
 • pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
 • voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
 • samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija

ISKORISTI PRILIKU – ZATRAŽI PONUDU!

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE

 

* Trajanje obrazovanja: 400 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: upisi u tijeku

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 

* Trajanje obrazovanja: 500 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: listopad 2023., do formiranja grupe!

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVANJE U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

 

* Trajanje obrazovanja: 160 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: upisi u tijeku

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Izrađivati strateške analize i strateški plan neprofitne organizacije
2. Kreirati marketinške i poslovne planove neprofitnih organizacija
3. Upravljati projektima i timovima u neprofitnoj organizaciji
4. Upravljati ljudskim resursima u neprofitnoj organizaciji
5. Izraditi i upravljati portfeljem neprofitne organizacije
6. Osnovati i upravljati cjelokupnim poslovanjem neprofitne organizacije
7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VOĐENJA ORGANIZACIJE KONGRESNIH DOGAĐANJA

 

* Trajanje obrazovanja: 200 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: upisi u tijeku

 

Završetkom programa usavršavanja polaznici će moći:

1. Provesti plan organizacije kongresnih događanja po segmentima i fazama

2. Integrirati tehnološke i marketinške inovacije u organizaciji kongresnog događanja

3. Primijeniti vještine upravljanja timom i događanjem

4. Upravljati komunikacijom i marketingom kongresnog događanja

5. Voditi timove kroz organizaciju kongresnog događanja

6. Koordinirati cjelokupni proces kongresnog događanja

7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA VOĐENJE POSLOVANJA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

 

* Trajanje obrazovanja: 200 sati (uključuje teorijsku nastavu i vježbe)
* Početak izvođenja: upisi u tijeku

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Osnovati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te planirati i voditi poslovanje u skladu sa zakonskim odredbama
2. Izraditi marketinški plan obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
3. Primijeniti poslovnu komunikaciju na poljoprivrednom gospodarstvu kao i s partnerima i suradnicima prema pravilima poslovnog bontona
4. Koristiti osnovna informatička znanja za potrebe poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
5. Voditi poslovne knjige knjigovodstva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
6. Primijeniti vještine upravljanja potrebne za vođenje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
7. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VOĐENJA LJUDSKIH POTENCIJALA

 

* Trajanje obrazovanja: 170 sati (uključuje teorijsku nastavu i vježbe)
* Početak izvođenja: upisi u tijeku

 

Završetkom programa usavršavanja polaznici će moći:

1. Provoditi analizu radnih mjesta te postupak odabira i selekcije zaposlenika
2. Primijeniti načela radnog prava i pravila zaštite na radu
3. Provoditi sustave mjerenja radnog učinka i primjerenih sustava nagrađivanja zaposlenika
4. Postavljati ciljeve profesionalnog razvoja i plan razvoja karijere zaposlenika
5. Upravljati kreativnim timom u poslovnoj organizaciji
6. Upravljati stresom i konfliktima među zaposlenicima

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA VOĐENJE POSLOVANJA U MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU

 

* Trajanje obrazovanja: 250 sati (uključuje teorijsku nastavu i vježbe)
* Početak izvođenja: upisi u tijeku

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Pokrenuti poslovanje malog i srednjeg poduzeća u skladu sa zakonskim odredbama
 2. Povezati poslovnu komunikaciju malog i srednjeg poduzeća s poslovnim partnerima i suradnicima prema pravilima poslovnog bontona
 3. Izraditi poslovni plan malog i srednjeg poduzeća
 4. Izraditi marketinški plan poslovanja malog i srednjeg poduzeća
 5. Upravljati računovodstvom u poslovanju malog i srednjeg poduzeća
 6. Upravljati razvojem zaposlenika u malom i srednjem poduzeću
 7. Primijeniti vještine vođenja potrebne za upravljanjem malim i srednjim poduzećem
 8. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

PROGRAMI UČENJA NJEMAČKOG I ENGLESKOG JEZIKA ZA ODRASLE (A1-C2)

 

* Trajanje obrazovanja: 70 sati po modulu
* Upisi u tijeku.

 

A1 (2 modula – 140 sati) – pripremni stupanj
A2 (2 modula – 140 sati) – temeljni stupanj
B1 (4 modula – 280 sati) – prelazni stupanj
B2 (2 modula – 140 sati) – samostalni stupanj
C1 (4 modula – 280 sati) – napredni stupanj
C2 (2 modula – 140 sati) – vrsni stupanj

Kontaktirajte nas / zatražite ponudu:

 

Ustanova Holistika Centar cjeloživotnog učenja
Vrbik 20, 10000 Zagreb
E-mail: info@ustanovaholistika.hr
ustanovaholistika@gmail.com
Tel: 01/2223-058
Gsm: 097/701-3930

  Želite više informacija? Pošaljite nam upit.