Zbornik sažetaka RRT 2020. 

ZBORNIK SAŽETAKA – 1. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA “ODRŽIVI I ODGOVORNI RAZVOJ U RURALNOM TURIZMU”