Prije godinu dana LAG „Moslavina“ oformio je Odbor za turizam čiji su članovi, uključujući i Vimal Akademiju, predstavnici navedenih turističkih zajednica i predstavnici struke iz privatnog sektora, zajedničkim snagama uz uključenost pružatelja usluga s područja Moslavine, uspješno proveli dva projekta:
“Izrada strategije brendiranja destinacije Moslavina” i
– “Digitalizacija turističke ponude Moslavine”.

Oba projekta, njihova rješenja i ciljevi predstavljeni su javnosti na konferenciji za medije u srijedu, 20. travnja 2022. godine u Moslavačkoj priči u Maloj Ludini (Gaj 3).

Navedena dva velika projekta u turizmu koja je LAG „Moslavina“ uspješno proveo u suradnji s turističkim zajednicama Moslavine, odnosno turističkim zajednicama Čazma, Ivanić-Grad, Kutina, Popovača i Sjeverna Moslavina, s ciljem da se svim turističkim dionicima omoguće dva alata koja će zasigurno pomoći da destinacija Moslavina sa svojom ponudom bude prepoznatljiva na turističkom tržištu i dostupna na najvećem prodajnom kanalu 21. stoljeća – internetu.

LAG „Moslavina“ je u okviru projekta suradnje, a koji se provodi kroz LEADER mjeru: Podmjera 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“, odradio aktivnost kojoj je glavni cilj bio promovirati regiju Moslavinu kao jedinstvenu turističku destinaciju. Projekt suradnje je sufinanciran EU sredstvima, kroz projekt „Turizmom razvijamo područje“, a kojeg LAG „Moslavina“ provodi s još 5 hrvatskih LAG-ova. Jedna od aktivnosti projekta je izrada Brend strategije za regiju Moslavina, u okviru koje je osmišljen vizual i slogan Moslavine, napravljena je ilustrativna turistička karta područja, promo film te web stranica moslavina.travel na kojoj je objedinjena turistička ponuda Moslavine. Kako bi još jače promovirali regiju i predstavili turističke dionike s područja Moslavine, turističke zajednice su se financijskim sredstvima uključile u projekt i dodatno financirale samu digitalizaciju turističke ponude Moslavine putem platforme Tour Explorer.

 

Comments are disabled.