U srijedu 25. 11. 2020. godine uspješno je održana 1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma RRT2020 pod nazivom Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu” online na Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu.

Nakon uvodnog pozdrava rektora sveučilišta prof. dr. sc. Duška Pavlovića i organizatora konferencije dr. sc. Marka Jurakića odrađene su 3 online panel rasprave s glavnim ciljem kako doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma Hrvatske i susjednih zemalja, s posebnim naglaskom na razvoju Moslavine kao atraktivne kontinentalne turističke destinacije.

Na konferenciji je sudjelovalo 25 panelista iz 5 država (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora), sa 6 sveučilišta, 9 fakulteta, 3 visoka učilišta, 16 gradova i iz 3 općine. Konferenciju je uspješno moderirala doc. dr. sc. Petra Barišić, a online prijenos uživo je pratilo više od 300 zainteresiranih posjetitelja.

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su sudjelovali u realizaciji konferencije i vidimo se opet na 2. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT2021!

Comments are disabled.