Što je Alexander-Tehnika?

Za sve što u životu činimo, potrebno nam je tijelo: za kretanje, za sve aktivnosti kojima se bavimo, ali i za mišljenje, govor, pisanje, da čak i za osjećaje. Naše tijelo je instrument, koje nam treba kako bismo mogli živjeti, zadovoljiti naše potrebe i ostvariti naše želje i namjere. Alexander-Tehnika je uputa  za upotrebu kako se taj instrument najbolje, najelegantnije i najefikasnije može koristiti. U slučaju ljudskog organizma ne možemo odvojiti „svirača“ od „instrumenta“ – mi smo psihofizička cjelina. Problemi i  smetnje koje nastaju u našem tijelu su najčešće simptomi za to da je naša uputa  za upotrebu nedostatna, kriva ili nesvrhovita.

Što je točno ta uputa za upotrebu?

To su svekolike misli, koncepti i navike koje smo razvili u odnosu na naše tijelo i na njegovo djelovanje. Mi smo od prirode nevjerojatno kompleksno i savršeno stvoreni. Svatko od nas ima potencijal da se s lakoćom i elegancijom pokreće kroz život. Pod uvjetom da tu prvobitnu harmoniju ne smetamo služi nam naš organizam u svemu što želimo sa najboljom mogućom koordinacijom . Od elementarne je važnosti dakle da su naše predstave i navike u skladu sa organskim potrebama našeg tijela.

Kad to nije slučaj, imamo problem. Taj se može manifestirati na tjelesnom nivou u obliku nezadovoljavajuće koordinacije, prenapetosti, bolova, istrošenja zglobova itd., ali isto tako i na psihičkom nivou u formi nezadovoljstva, umora, iscrpljenosti, loše koncentracije, nesanice, strahova i depresija.

Kako možemo ukloniti sve te smetnje?

Odgovor na to pitanje je upravo to što je Australac F. M. Alexander (1869 – 1955) bio pronašao. Otkrio je da u nama postoji jedan viši princip koji regulira  kvalitetu našeg funkcioniranja i zdravlja. Taj princip je nazvao „primary control“ – primarna kontrola. Što je ta primarna kontrola? Zapravo je to temeljni način kako reagiramo na svekolike poticaje koje nam život donosi. Na sve te poticaje imamo dvije moguće reakcije: ili se  stisnemo i kontrahiramo, ili se ne kontrahiramo tj. zadržavamo prvobitno stanje dinamičke ekspanzije tijela u prostoru. To je jedan sveopći prirodni princip kojeg možemo promatrati kod svih živih bića. Kod kralježnjaka (životinja sa kralježnicom – u tu grupu spada i čovjek) taj princip kontrakcije tj. ekspanzije počinje uvijek od glave i kičme i širi se prema periferiji (ruke i noge).

Ukoliko smo (svjesno ili nesvjesno) odlučili da odgovaramo na poticaje života sa kroničnim kontrahiranjem, s vremenom će naše tijelo funkcionirati sve lošije. Ukoliko nam uspije zadržati stanje prirodne dinamičke ekspanzije, funkcionirati ćemo sve bolje i bolje i naše tijelo će se regenerirati. To znači da Alexander-Tehnika ne radi direktno sa simptomima i ne liječi ih. Umjesto toga pokazuje nam kako možemo naučiti ne smetati primarnu kontrolu. Poboljšanje simptoma se dešava indirektno kao posljedica poboljšanja funkcioniranja primarne kontrole. Taj proces učenja bitno je olakšan i ubrzan kroz dodir izučenih ruku učitelja Alexander-Tehnike. Učenik dobiva direktne senzorno-taktilne informacije o novim mogućnostima svoje koordinacije.Time je Alexander-Tehnika oruđe koje nam omogućava svjesno odlučivati kako se ophodimo sa samim sobom i pruža nam mogućnost da mjerodavno poboljšamo kvalitetu našeg života.